Naše gerontodomaćice od 01.01.2019.počele sa radom i radit će do 31.12.2020.
Skrbit će se o 80 starijih i nemoćnih osoba sa područja grada Imotskog u sklopu programa Zaželi koji smo dobili iz Eu fondova preko MRMS i HZZ.