Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 910-01/21-06/8, UR.BROJ: 524-07-02-01-01/2-21-6 od 19. travnja 2021. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za otvoreni trajni poziv „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza II“ broj poziva: UP.02.1.1.13 u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kodni broj: UP.02.1.1.13.0485 od 25. svibnja 2021. godine, predsjednica Udruge „Imotsko srce“ dana 27. svibnja 2021. godine objavljuje:

Javni poziv za iskazivanje interesa za prijam u radni odnos

Izjava o pristanku na osposobljavanje

Izjava suglasnosti za korištenje osobnih podataka