Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Korisno i humano 2″, KLASA:910-01/21-06/8, URBROJ:524-07-02-01-01/2-21-6 od 19. travnja 2021. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni trajni poziv „Zaželi — program zapošljavanja žena faza 2″, broj poziva: UP.02.1.1.13 u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kodni broj: UP.02.1.1.13.0485 od 25. svibnja 2021. godine, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za iskazivanje interesa za prijam u radni odnos kroz Program „Korisno i humano 2″ program zapošljavanja žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području grada Imotskog GERONTODOMAĆICA predsjednica Udruge „lmotsko srce” donosi

Odluku o odabiru kandidatkinja temeljem Javnog poziva udruge „lmotsko srce” od 27. svibnja 2021.