U sklopu programa ZAŽELI fazall -“Korisno i humano”-program zapošljavanja žena u svrhu potpore starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju počela je edukacija žena ciljane skupine. Pet žena će se educirati za gerontodomaćice, a petnaest za informatičkog tehničara što će im pomoći u daljnjem radu.
Sve žene su počele sa radom i uz rad kod krajnjih korisnika ediciraju se.
Nadamo se da će naše žene ciljane skupine kao i krajnji korisnici naši sugrađani treće životne dobi i dalje kroz ovako dobre programe surađivati na obostrano zadovoljstvo kao i zadovoljstvo cijele zajednice.