Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Korisno i humano 3“, KLASA:983-01/22-01/13, URBROJ:524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni trajni poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena faza 3“, broj poziva: UP.02.1.1.16 u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kodni broj: UP.02.1.1.16.0389 od 07. prosinca 2022. godine, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za iskazivanje interesa za prijam u radni odnos kroz Program „Korisno i humano 3“ program zapošljavanja žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području grada Imotskog – GERONTODOMAĆICA predsjednica Udruge „Imotsko srce“ donosi

Odluku o izboru kandidatkinja