Pripremanje kućnih potrepština koje će gerontodomaćice podijeliti našim krajnjim korisnicima. Kućne potrepštine se dijele krajnjim korisnicima u sklopu Programa “Zaželi” – faza II.