Redovno u manjim grupama održavamo sastanke vezano za rad u sklopu programa Zaželi faza II koji provodimo na području našeg grada Imotskog.
Program hvale vrijedan kako za ciljanu skupinu žena koje obavljaju posao gerontodomaćica tako i za krajnje korisnike kojima je potrebna pomoć.
Svi se nadamo da će se Program nastaviti i u budućnosti jer je to često pitanje kako gerontodomaćica tako krajnjih korisnika i njihove djece koji uglavnom žive daleko od roditelja.