Sastanke održavamo tjedno ili po potrebi i češće.Na sastancima razgovaramo o problemima na terenu i potrebama krajnjih korisnika i kako kroz program Zaželi možemo pomoći. Sastanci su u manjim grupama najčešće radi bolje komunikacije. Sve činimo da bi što bolje proveli Projekt i zadovoljoli potrebe krajnjih korisnika.