Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, UR.BROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 06. prosinca 2022. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za otvoreni trajni poziv „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“ broj poziva: UP.02.1.1.16 u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kodni broj: UP.02.1.1.16.0389 od 07. prosinca 2022. godine, predsjednica Udruge „Imotsko srce“ dana 16. prosinca 2022. godine objavljuje:

Javni poziv za iskazivanje interesa za prijam u radni odnos kroz Program „Korisno i humano 3“

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva udruge „Imotsko srce“ od 16. prosinca 2022. godine

Izjava o korištenju osobnih podataka