Nakon potpisanog ugovora Zaželi, faza III 7.12.2022.godine i raspisanog natječaja za zapošljavanje, 21 gerontodomaćice su počele sa radom 01.01.2023. godine sa potpisanim ugovorom o radu na 6 mjeseci, do 30.06.2023.godine.
Ukupno se 21 gerontodomaćica skrbi o 126 krajnjih korisnika.