Higijenske potrepštine i sredstva za čišćenje krajnjim korisnicima se pripremaju za dijeljenje. Tako će 126 korisnika dobiti pakete u sklopu programa Zaželi faza III “Korisno i humano 3”.
To je još jedna usluga i pomoć korisnicima uz sve druge usluge koje im pružaju naše gerontodomaćice.