U obilasku korisnika koje obavljamo svakodnevno porazgovaramo o tome koliko su zadovoljni sa radom naših gerontodomaćica i projektom Zaželi uopće.Nikad nema većih zamjerki a o projektu sve najbolje.