Krajnjim korisnicima su podjeljeni mjesečni paketi, te su zahvalni za sve što dobiju, jer im uvelike olakša život, a gerontodomaćice imaju sredstva za čišćenje.