Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA:910-04/17-07/10, URBROJ:524-06-02-01/1-18-375 od 31. srpnja 2018. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Korisno i humano“, KLASA:910-04/18-07/185, URBROJ:524-06-02-01/1-18-1 od 03. kolovoza 2018. godine, predsjednica Udruge „Imotsko srce“ dana 23. kolovoza 2018. godine objavljuje:

Javni poziv za iskazivanje interesa za prijam u radni odnos

Prijava potrebe za radnikom PR

Izjava o pristanku na osposobljavanje

Izjava suglasnosti za korištenje osobnih podataka