Udruga za pomoć starijim i nemoćnim osobama ‘Imotsko srce’
Ante Starčevića 23
21260 Imotski
Tel: 021/843-267
e-mail : info@imotsko-srce.hr