Inicijativa za osnivanje udruge je krenula od doktorice Darije Brečić koja je kroz svoj rad uvidjela potrebe starijih osoba,a nisu vezane za zdravstvo pa ni za socijalnu skrb. Jadranka Brečić ,sadašnja predsjednica udruge,te 2010. godine gradska vijećnica je to shvatila ozbiljno i krenulo se u osnivanje udruge.Konzultirali smo se sa gradonačelnikom kao i ostalim vijećnicima te ljudima koji već rade nešto slično na drugim područjima(časna Ljiljana Todorić-Lovret Split) te naišli na odobravanje i potporu.Udrugu smo osnovali 23.11.2010.god.Predsjednica je bila Jadranka Brečić i od tada do danas obnaša tu dužnost.