Na temelju članka 8. Statuta Udruge za pomoć starijim i nemoćnim osobama „Imotsko srce“, Imotski, predsjednica Udruge za potrebe provedbe raspisanog Javnog poziva za iskazivanje interesa za prijam u radni odnos kroz Program „Korisno i humano“ program zapošljavanja žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području grada Imotskog – GERONTODOMAĆICA donosi

Odluka o imenovanju povjerenstva