Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Korisno i humano“, KLASA:910-04/18-07/185, URBROJ:524-06-02-01/1-18-1 od 03. kolovoza 2018. godine povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za iskazivanje interesa za prijam u radni odnos kroz Program „Korisno i humano“ program zapošljavanja žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području grada Imotskog – GERONTODOMAĆICA predsjednica Udruge „Imotsko srce“ donosi odluku o odabiru kandidatkinja

Odluka o izboru kandidatkinja