Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Dragi korisnici Programa ZAŽELI ,koji provodi naša udruga,moramo za vrijeme epidemije COVID-19 ,koja je opasna naročito za vas, smanjiti dolaske naših gerontodomaćica u vaše domove. Moguća je samo dostava namirnica i lijekova bez ulaska u domove. Gerontodomaćice će s vama svakodnevno komunicirati kako bi vam pomogli u vašoj osamljenosti,a po potrebi vam dostaviti što je potrebno. Uvijek i u svako doba se može nazvati. Budimo svi skupa strpljivi i odgovorni kako bi prebrodili trenutnu situaciju. Sve ovo činimo po uputama naših nadležnih tijela.

Prilog o pomoći korisnicima HRT