Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Dragi korisnici Programa ZAŽELI ,koji provodi naša udruga,moramo za vrijeme epidemije COVID-19 ,koja je opasna naročito za vas, smanjiti dolaske naših gerontodomaćica u vaše domove. Moguća je samo dostava namirnica i lijekova bez ulaska u domove. Gerontodomaćice će s vama svakodnevno komunicirati kako bi vam pomogli u vašoj osamljenosti,a po potrebi vam dostaviti što je potrebno. Uvijek i u svako doba se može nazvati. Budimo svi skupa strpljivi i odgovorni kako bi prebrodili trenutnu situaciju. Sve ovo činimo po uputama naših nadležnih tijela.

Prilog o pomoći korisnicima HRT

 

Završetak programa “Zaželi- Korisno i humano 3 predstavljen na radio postaji Imotski

Uspješno završen program “Korisno i humano 3” kojeg provodi udruga “Imotsko srce”

Podnesena izvješća o radu

Dostavljene kućne potrepštine krajnjim korisnicima

Pripremljene kućne potrepštine za korisnike

Korisnici programa Zaželi uključene u radionice za podizanje kvalitete življenja

Posjet našim korisnicima

Predavanje o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju

Podijeljene higijenske i kućanske potrepštine

Priprema higijenskih i kućanskih potrepština

Krajnji korisnici potpisali mjesečni obrazac

Podijeljeni mjesečni paketi krajnjim korisnicima

Posjet i obilazak korisnika

Razgovori sa korisnicima

Redovni radni sastanci

Podjeljene kućanske i higijenske potrepštine

Radni sastanci sa gerontodomaćicama

Obilazak korisnika

Održano predstavljanje programa Zaželi-“Korisno i humano 3”

Predstavljanje programa “Zaželi- Korisno i humano 3 na radio postaji Imotski

Pripremljene higijenske potrepštine za korisnike

Gerontodomaćice počele sa radom

Odluka o izboru kandidatkinja

Javni poziv za iskazivanje interesa za prijam u radni odnos kroz Program „Korisno i humano 3“

Program “Zaželi” faza III

Redovni sastanci sa gerontodomaćicama

Kućne potrepštine našim krajnjim korisnicima

Provedba programa “Zaželi 2” na radio postaji Imotski

Sastanci u sklopu programa Zaželi – faza II

Pripremanje kućnih potrepština za korisnike

Predstavljen program Zaželi – faza II “Korisno i humano 2”

Predstavljanje programa “Korisno i humano 2” na radio postaji Imotski

Dodjeljena uvjerenja za gerontodomaćice

Dodjeljena uvjerenja za računalnog operatera

Edukacija žena ciljane skupine

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva udruge „Imotsko srce” Od 27. svibnja 2021. godine

Javni poziv za iskazivanje interesa za prijam u radni odnos